Tehnike serviranja hrane, food plating

Postoji mnogo različitih tehnika serviranja hrane popularnog plating-a koje koriste kuvari i restorani za predstavljanje i aranžiranje jela na atraktivan i ukusan način. Neke uobičajene tehnike oblaganja uključuju:

  • Centar tanjira: Ova tehnika uključuje stavljanje glavnog proteina ili središnjeg dela jela u centar tanjira, sa pratećim stranama ili ukrasima raspoređenim oko njega.

  • Trougao: Ova tehnika uključuje slaganje glavnih elemenata jela u trouglasti oblik na tanjiru, sa proteinom na vrhu i sa strane ili ukrasima na dnu.

  • Linija ili pruga: Ova tehnika uključuje pravljenje linije ili trake sosa ili pirea na tanjiru i ređanje ostalih elemenata duž posude ili na vrhu.

  • Radijalno: Ova tehnika uključuje raspoređivanje elemenata posude u kružnom obliku oko centra tanjira, poput žbice točka.

  • Asimetrično: Ova tehnika uključuje slaganje elemenata jela u asimetričnom ili nepravilnom obliku na tanjiru, stvarajući prirodniji izgled.

  • Vertikalno: Ova tehnika uključuje raspoređivanje elemenata jela u vertikalnom ili naslaganom rasporedu na tanjiru, često stvarajući visoku, dramatičnu prezentaciju.

Tehnike plateing-a mogu se koristiti za isticanje ključnih elemenata jela, stvaranje vizuelnog interesa i poboljšanje ukupnog iskustva u jelu.

MENU